Paulus Diaconus: Historia Romana

Pag 45


esse non posse, lacrimosis ululatibus vagi luporum ritu oberrarunt
nec mora post haec tam gravia prodigia civilia bella
secuta sunt. || apud Iudaeos ea tempestate primus Aristobolus
rex pariter et pontifex diadematis sumpsit insigne. ||
Anno urbis conditae sexcentesimo sexagesimo secundo primum
Romae bellum civile commotum est, eodem anno etiam
Mithridaticum. causam bello civili C. Marius sexies consul dedit.
nam cum Sulla consul contra Mithridatem gesturus bellum,
qui Asiam et Achaiam occupaverat, mitteretur, isque exercitum
in Campania paulisper teneret, ut belli socialis, de quo
diximus, quod intra Italiam gestum fuerat, reliquiae tollerentur,
Marius adfectavit, ut ipse ad bellum Mithridaticum mitteretur.
qua re Sulla commotus cum exercitu ad Urbem venit.
illic contra Marium et Sulpicium dimicavit. primus urbem armatus
ingressus est, Sulpicium interfecit, Marium fugavit, atque
ita ordinatis consulibus in futurum annum Cn. Octavio et
Cornelio Cinna ad Asiam profectus.
Mithridates, qui Ponti rex erat atque Armeniam minorem
et totum Ponticum mare in circuitu in Bosphoro tenebat, primo
Nicomeden amicum populi Romani Bithynia voluit expellere
senatuique mandavit bellum se ei propter iniurias, quas
passus fuerat, inlaturum. a senatu responsum Mithridati est,
si id faceret, quod bellum a Romanis et ipse pateretur. quare
iratus Cappadociam statim occupavit et ex ea Ariobarzanem
regem et amicum populi Romani fugavit. mox etiam Bithyniam
invasit et Paphlagoniam pulsis ex ea regibus amicis populi
Romani Polemene et Nicomede. inde et Ephesum contendit
et per omnem Asiam litteras misit, ut ubicumqne inventi
essent cives Romani, uno die occiderentur.
Interea etiam Mathone civitas Achaiae ab Aristone Atheniensi
Mithridati tradita est. miserat enim iam ad Achaiam
Mithridates Archelaum ducem suum cum centum et viginti milibus
equitum ac peditum, per quem etiam reliqua Graecia occupata
est. Sulla Archelaum apud Piraeum non longe ab Athenis
obsedit, ipsas cepit. postea commisso proelio contra Archelaum
ita eum vicit, ut ex CXX milibus vix decem Archelao superessent,

Torna all'inizio