Paulus Diaconus: Historia Romana

Pag 14


cunctisque terrorem inferret, tandem interpretantibus haruspicibus,
quod vivi hominis sepulturam expeteret, M. Curcius
eques Romanus se in id baratrum armatus iniecit sicque conclusum
est. ||
interea T. Quintius dictator adversus Gallos, qui ad Italiam
venerant, missus est. hi ab urbe quarto miliario trans Anienem
fluvium consederunt. ibi nobilissimus de senatoribus invenis L.
Mallius provocantem Gallum ad singulare certamen progressus
occidit et sublato torque aureo colloque suo imposito in perpetuum
Torquati et sibi et posteris cognomen accepit. Galli fugati
sunt, mox per C. Sulpicium dictatorem etiam victi. non multo
post a C. Marcio Tusci victi sunt et octo milia captivorum ex
his in triumphum ducta.
Census iterum habitus est. et cum Latini, qui a Romanis
subacti erant, milites praestare nollent, ex Romanis tantum
tirones lecti sunt factaeque legiones decem, qui modus sexaginta
vel amplius armatorum milia efficiebat. parvis adhuc Romanis
rebus tanta tamen in re militari virtus erat. quae cum profecta
essent adversum Gallos duce L. Fario, quidam ex Gallis
unum ex Romanis, qui esset optimus, provocavit. tum se M.
Valerius tribunus militum optulit, et cum processisset armatus,
corvus ei supra dextrum brachium sedit. mox commissa adversum
Gallum pugna idem corvus alis et unguibus Galli oculos
verberavit, ne rectum possit aspicere. ita a tribuno Valerio
interfectus non solum victoriam ei sed etiam nomen dedit.
nam postea idem Corvinus est dictus. ac propter hoc meritum
annorum trium et viginti consul est factus.
|| tunc siquidem
dilata nox usque ad plurimam diei partem tendi visa est.
tunc etiam saxa de nubibus cecidere eodemque tempore
Magnus Alexander natus est. ||
Latini, qui noluerant milites dare, hoc quoque a Romanis
exigere coeperunt, ut unus consul ex eorum, alter ex Romanorum
populo crearetur. quod cum esset negatum, bellum
contra eos susceptum est et ingenti pugna superati sunt; ac de
his perdomitis triumphatum est. statuae consulibus ob meritum

Torna all'inizio