Paulus Diaconus: Historia Romana

Pag 59


Brutum et infinitam nobilitatem, quod cum illis bellum gesserat,
victam interfecerunt. ac sic inter eos divisa est res publica,
ut Augustus Hispanias Gallias et Italiam teneret, Antonius
Asiam Pontum Orientem. sed in Italia L. Antonius consul bellum
civile commovit frater eius, qui cum Caesare contra Brutum et
Cassium dimicaverat. is apud Perusium Tusciae civitatem victus
et captus est neque occisus.
Interim a Sex. Pompeio Cn. Pompei filio ingens bellum in
Sicilia commmotum est his, qui superfuerant ex partibus Bruti
Cassiique, ad eum confluentibus. bellatum per Caesarem Augustum
Octavianum et M. Antonium adversus Sex. Pompeium est. pax
postremo convenit.
Eo tempore M. Agrippa in Aquitania rem prospere gessit.
et L. Bentilius Bassus inrumpentes in Syriam Persas tribus
proeliis vicit. Pastorum regis Orodis filium interfecit eo ipso
die, quo olim Orodis Persarum rex per ducem Surenam Crassum
occiderat. hic primus de Parthis iustissimum triumphum
Romae egit.
Interim Pompeius pacem rupit et navali proelio victus
fugiens ad Asiam interfectus est. Antonius, qui Asiam et
Orientem tenebat, repudiata sorore Caesaris Augusti Octaviani
Cleopatram reginam Aegypti duxit uxorem. contra Persas etiam
ipse pugnavit. primis eos proeliis vicit, regrediens tamen fame
et pestilentia laboravit et cum instarent Parthi fugienti, ipse
pro victo recessit.
Hic quoque ingens bellum civile commovit cogente uxore
Cleopatra regina Aegypti, dum cupiditate muliebri optat etiam
in urbe regnare. victus est ab Augusto navali pugna clara et
inlustri apud Actium, qui locus in Epiro est, ex qua fugit in
Aegyptum, et desperatis rebus, cum omnes ad Augustum transirent,
ipse se interemit. Cleopatra
|| exornata diuersis ornamentis
ad Caesarem venit sperans eum, ut ceteros, sua specie
ad libidinem inlicere, sed ille se intra pudicitiam coartans ad
eius concupiscentiam minime inflexus, eam mox custodiri mandavit;
quae custodia elapsa in pretioso sepulcro iuxta Antonium
suum se collocans || sibi aspidem admisit et veneno eius
extincta est. Aegyptus per Octavianum Augustum imperio Romano

Torna all'inizio