Paulus Diaconus: Historia Romana

Pag 79


Tacito successerat, duobus mensibus et diebus XX in imperio fuit
neque quicquam dignum memoria egit.
Post hunc Probus, vir inlustris gloria militari, ad administrationem
rei publicae accessit. Gallias a barbaris occupatas
ingenti proeliorum felicitate restituit, quosdam imperium
usurpare conatos, scilicet Saturninum in Oriente, Proculum et
Bonosum Agrippinae, certaminibus oppressit. vineas Gallos et
Pannonios habere permisit, opere militari Almam montem apud
Sirmium et Aureum apud Moesiam superiorem vineis conservit
et provincialibus colendos dedit. hic cum bella innumera gessisset,
pace parata dixit brevi milites necessarios non futuros.
vir acer strenuus iustus et qui Aurelianum aequaret gloria militari,
morum autem civilitate superaret. interfectus tamen est
Sirmio tumultu militari in turri ferrata.
|| imperavit annos
sex || menses quattuor. ||
Post hunc Carus est factus Augustus, Narbone natus in
Gallia. is confestim Carinum et Numerianum filios Caesares
fecit,
|| cum quibus regnavit annis duobus || sed dum bellum
adversus Sarmatas gerit, nuntiato Persarum tumultu ad Orientem
profectus res contra Persas nobiles gessit; ipsos proelio
fudit, Sohenen et Tesifontem urbes notissimas cepit. et cum
castra super Tigridem haberet, vi divini fulminis periit. Numerianus
quoque filius eius, quem secum Caesarem ad Persas
duxerat, adolescens egregiae indolis, cum oculorum dolore correptus
in lecticula veheretur, inpulsore Apro, qui socer eius
erat, per insidias occisus est. et cum dolo occultaretur ipsius
mors, quousque Aper invadere possit imperium, foetore cadaveris
prodita est; milites enim, qui eum sequebantur, putore
commoti deductis lecticulae palleis post aliquot dies mortem eius
notam habere potuerunt. interea Carinus, quem Caesarem ad
Parthos proficiscens Carus in Illyrico Gallia Italia reliquerat,
omnibus se sceleribus inquinavit: plurimos innoxios fictis criminibus
occidit, matrimonia nobilia corrupit, condiscipulis quoque
qui eum in auditorio verbi fatigatione taxaverunt perniciosus
fuit; atque omnibus honoribus invisus non multo post
poenas dedit. nam de Perside victor exercitus rediens cum
Carum Augustum fulmine, Numerianum Caesarem insidiis perdidisset,

Torna all'inizio